Tag Archives: tháng cô hồn

Những Điều Kiêng Kỵ Rằm Tháng Cô Hồn

Những Điều Kiêng Kỵ Rằm Tháng Cô Hồn mà những người làm nghề buôn bán trong tháng Cô Hồn (tháng 7 âm lịch) thường tuân theo một số quan niệm kiêng kỵ để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ không bị ảnh hưởng bởi tâm linh và các vong hồn đang trở […]